Biolex

AJAX progress indicator
Søg: (reset)
 • Abduktion
  Om en bevægelse bort fra kroppens centrale akse. I modsætning til adduktion, der er en(...)
 • Aber
  Se under primater.
 • Abiotisk
  Abiotisk er den ikke-levende del af levende organismers omgivelser. En abiotisk faktor kan(...)
 • Aborre
  Aborren (Perca fluviatilis) er en benfisk. Den er en af de mest almindelige ferskvandsfisk,(...)
 • Abort
  Når en graviditet afbrydes inden udgangen af 28. svangerskabsuge og fosteret ikke er(...)
 • Abscisinsyre
  Abscisinsyre er et plantehormon. Det virker primært væksthæmmende. Det findes bl.a. i store(...)
 • Absorbtion
  Absorbtion er en proces hvor et stof “opsuges”. Det kan fx være optagelsen af de små molekyler(...)
 • Abstinenser
  Abstinenser er symptomer som fx angst, svedanfald, hjertebanken eller(...)
 • Acceptabelt Dagligt Indtag
  Acceptabelt Dagligt Indtag forkortes ADI. Det anvendes for stoffer, der bevidst tilsættes(...)
 • Acetyl CoA
  Acetyl CoA eller Acetyl Coenzym A er et enzym centralt placeret i stofskiftet, specielt(...)
 • Acetylcholinesterase
  Acetylcholinesterase er et enzym der findes i forskellige væv (fx muskler). Det nedbryder(...)
 • Acetylsalicylsyre
  Acetylsalicylsyre er et stof der indgår i svagt virkende smertestillende lægemidler. Det(...)
 • Acidophilus
  Sammen med Bifidobacterium udgør Acidophilus gruppen af mælkesyrebakterier. Acidophilus findes(...)
 • Acne
  Se under akne.
 • Acoelemater
  Acoelemater er dyr uden kropshule (coelom). Det kan fx være fladorme og bændelorme. Se også(...)
 • ACTH
  ACTH er en forkortelse for Adreno Cortico Trope Hormon. Det er et overordnet hormon der(...)
 • Actrapid
  Actrapid er et hurtigtvirkende insulinpræparat produceret af Novo Nordisk. Det virker indenfor(...)
 • Adaptation
  Adaptation betyder tilpasning. Indenfor evolutionslæren er der fx tale om adaptation, når en(...)
 • Adduktion
  Adduktion er en bevægelse ind mod kroppens centrale akse. I modsætning til abduktion, der er(...)
 • Adenin
  Adenin er en kvælstofholdig base. Den indgår i opbygningen af både DNA og RNA. Adenin(...)
 • Adenosin
  Adenosin er et nukleosid. Det består af Adenin + ribose. Det indgår i ATP, DNA og RNA.
 • Adenovirus
  Adenovirus er en virusgruppe der har DNA som arvemateriale. De er opbygget af trekantede(...)
 • ADI
  ADI er en forkortelse for Acceptabelt Dagligt Indtag.
 • ADP
  ADP er en forkortelse for AdenosinDiPhosfat. En energirig kemisk forbindelse. Består af(...)
 • Adrenalin
  Adrenalin er et hormon der produceres i binyremarven, kaldes også for epinephrine. Det(...)
 • Adsorption
  Adsorption er binding af en væske eller gas til ydersiden af en fast overflade.
 • ADT
  ADT er en forkortelse for Anbefalet Daglig Tilførsel. Det er de daglige koncentrationer af(...)
 • Ægcelle
  Ægcellen, også kaldet for en Oocyt, er den hunlige kønscelle. Ægcellen dannes i kvindens(...)
 • Aerob
  Aerob er tilstedeværelse af ilt. Organismer der er aerobe behøver ilt for at kunne leve.(...)
 • Akne
  Akne (eller acne) er den lægelige betegnelse for bumser eller uren hud. Det er en hudlidelse(...)
 • Anaerob
  Anaerob er når der ikke er ilt til stede. Organismer der er anaerobe behøver ikke ilt for at(...)
 • Biotisk
  Biotisk betyder levende. En biotisk faktor er en levende organisme der påvirker en anden(...)
 • Bromthymolblåt
  Bromthymolblåt eller BTB
 • Coelemater
  Dyr der har en kropshule (coelom). Kropshulen rummer bl.a. nyrer og kønskirtler. Eksempler på(...)
 • DNA
  DNA er en forkortelse for Deoxyribonucleic Acid (engelsk), på dansk Deoxyribonukleinsyre. DNA(...)
 • Eukaryote
  Eukaryote er levende organismer, der har sin arvemasse placeret i en cellekerne. Dyr, planter,(...)
 • Flyvehavre
  Flyvehavren, Avena fatua, er en plante der tilhører græsfamilien. Den er beslægtet med(...)
 • Genetik
  Genetik kaldes også for Arvelighedslære. Ordet genetik kommer af det græske ord Genesis, der(...)
 • Heterotrof
  Heterotrofe organismer skal have tilført organisk stof for at kunne leve (primært kulstof).(...)
 • Insulin
  Insulin er et hormon der produceres af Beta-cellerne i de Langerhanske øer i(...)
 • Katabolisme
  I kataboliske stofskifteprocesser nedbrydes stof/stoffer. Det kan fx være(...)
 • Leddegigt
  Leddegigt er en gigtsygdom hvor en betændelsestilstand ødelægger leddene. Symptomerne er(...)
 • m-RNA
  M-RNA er en forkortelse for messenger-RNA også kaldet for budbringer-RNA. Det er en(...)
 • Nerveimpuls
  Også kaldet for aktionspotentiale. Det er den måde information transporteres langs en(...)
 • Ødem
  Et ødem er en hævelse i kroppen der skyldes væskeophobning.
 • Pest
  Pest er en bakteriel infektion forårsaget af bakterien Yersinia pestis. I middelalderen var(...)
 • Phloem
  Kaldes også for sivæv. Det karsystem hos planter (bestående af levende celler) der(...)
 • Polyploidi
  Normalt indeholder kropsceller to sæt kromosomer, et fra moderen og et fra faderen. Antallet(...)
 • Primater
  Primater, ofte bare kaldet aber, er en pattedyr-orden. Den består af 233 forskellige arter(...)
 • Prokaryote
  Levende organismer der har deres arvemasse liggende frit i cytoplasma. Prokaryote organismer(...)
 • Ptyalin
  Det samme som spytamylase. Det er et enzym der findes i mundens spyt. Det starter(...)
 • r-RNA
  r-RNA kaldes også kaldet for ribosomalt-RNA. Det er en enkeltstrenget nukleinsyre der indgår i(...)
 • Sclerose
  Sclerose, sclerosis disseminata, eller Dissemineret Sclerose/Multiple Sclerose (MS). Det er en(...)
 • spytamylase
  Det samme som ptyalin. Det er et enzym der findes i mundens spyt. Det starter nedbrydningen af(...)
 • t-RNA
  t-RNA er en forkortelse for transfer-RNA også kaldet for transport-RNA. t-RNA er en(...)
 • Vækstfremmere
  Vækstfremmere er en gruppe af stoffer, der tilsættes husdyrfoder. Vækstfremmere fremmer(...)
 • Warfarin
  Warfarin er en hvid krystallinsk forbindelse, C19H16O4. Det er et stof der forhindrer blod i(...)
 • Xerofyt
  En Xerofyt er en plante der er tilpasset tørre omgivelser. Tilpasningen går specielt på at(...)
 • Yac
  Yac er navnet på et specielt gærplasmid der anvendes til gensplejsning.
 • Zebra
  Zebraen hører til hestefamilien (Equidae). Zebraen lever i store flokke på savanner i det(...)
 • Åkande
  Åkander er flerårige vandplanter der flyder på vandoverfladen lige udenfor rørsumpen. Blomsten(...)